Rekl?ma uz rezerv?cijas hotels.biz
Telenet Hotel Search and Reservation

 Info Telenet Group ™
Rekl?ma uz rezerv?cija
Info Telenet Group ™
Meklešana
Working Time:
Mon-Fri: 00-24
Sat-Sun: 09-21
 
The advantages of using
Organizational Structur
A?ent?ru darbu (2)
A?ent?ra saimnieces (10)
A?ent?ra "Travel & Fun" (26)
Rezerv?cijas centrs (29)
Zvanu centrs (45)
Izgl?t?bas Test Centre (28)
Tirdzniec?bas centrs (17)
Preses centra (1)
Programm?šana un dizains (20)
Nomas auto (7)
Rokoko Fashion a?ent?ra (58)
Telenet FAQ (31)
Telenet House Master (24)
Telenet ražošanas (28)
Telenet nozare p?rdošanas (3)
Telnet Engineering (15)
Tulkošanas a?ent?ra (37)
Regional Centers
Austrija (17)
Be??ija (1)
Bosnija (20)
Bulg?rija (466)
Horv?tija (31)
Kuba (11)
?ehija (3)
??ipte (47)
Francija (21)
V?cija (60)
Grie?ija (742)
It?lija (3)
BDR Ma?edonija (8)
Mald?vija (13)
Malta (15)
Melnkalne (150)
Portug?le (1)
Serbija (758)
Seišelu salas (8)
Slov?nija (75)
Sp?nija (18)
Šveice (1)
Taizeme (1)
Tunisija (94)
Turcija (227)
Amerikas Savienot?s Valstis (5)
INFO CONTENTS

Noteikumi par reklamu

Declaration of advertising

Reklamas laukumu cenas

Contact Center
5 Ways to be informed!
Google Search
Google Search
Google Images
Google Images 
Youtube
Youtube 
Facebook
Facebook 
Newsletter
Subscribe your email
and find out about new
offers.

Sign   Logout
   
 Category  BOOKING CENTER  The advantages of using   Rekl?ma uz rezerv?cijas hotels.biz
 Rekl?ma uz rezerv?cijas hotels.biz   
1) Strane
- Info Telenet Group, koji ima hotelske kataloge, flajere i kupone, za svaka 2 gosta po vauceru vazeca su 3 ili za program gde za 10 nocenja klijent sa vaucerom Info Telenet Group-a dobija 3 besplatna nocenja.
- Partner - hotel, koji je zainteresovan za besplatno reklamiranje u katalozima, bice clan najmanje 2 godine Info Telenet Group Vaucer programa.


... more


 

3) Prava dobijanja licence
Nosioc prava licence je Info Telenet Group. Partnerstvo sa hotelom predstavlja ponudu Info Telenet Group-a.

4) Koristi i obaveze za goste hotela
-- Pro vaucer, za hotel koji je partner Info Telenet Group-a predstavlja maksimum 3, sa prosecnih 7 noci za dve osobe.
-- Korisnici koji ce koristiti vaucere, po osobi/noci sa ukljucenim doruckom u hotelu, koristice usluge publikacije hotel u katalog, kao i prikazivanje hotela na web sajtu.
-- Jedino rezervacija na orginalnom vauceru daje za pravo gostu hotel da dobije beplatno nocenje.
-- Hotel je prikazan na sajtu www.booking-hotels.biz.

Period rezervacije moze biti i na duzi period od rezervacije koja stoji na vauceru.

5) Katalog i web site
Molimo vas da kompaniji Info Telenet Group dostavite vase podatke (logo, ime objekta, najmanje 3 slika vecih dimenzija). Azuriranje podataka bice vrseno u katalogu hotela i na sajtu www.booking-hotels.biz.

6) Koriscenje vaucera
-- Hotel pristaje da se u zamenu za izdavanje vaucera sa 3 besplatna nocenja (za minimum 10 nocenja), podaci hotela prikazuju u katalogu i na sajtu.
-- Info Telenet Group moze raskinuti ugovor bez objasnjenja u slucaju da hotel ne zadovoljava dovoljni kvalitet smestaja (higijena, ljubaznost osoba koje rade na recepciji, prijatnosti atmosfere).
-- Hotel je odgovoran za kvalitet publikacija Info Telenet Group, kao i finansijsku realizaciju u odnosu na nosioca vaucera.

7) Ispunjenost
Troskove gosta hotela i nosioca vaucera snosi Info Telenet Group iz Beograda.

8) Jurisdikcija
Ugovor podleze Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Direktor ………………………..

 

  New Search     Back     Download PDF     E-Mail Friend
 
 
Telenet Marketing
 
 
     

Special offers

Internet Marketing
Read more ... Ulaganjem u internet marketing hotel stvara osnovne uslove za povecanje broja posetioca na...
 
e-Brochures
Read more ... Vlasnik ste hotela, restorana, kuce s apartmanima? Bez kvalitetnih prospekata u danasnje v...
 
Telenet | Affiliate Program
Read more ... Sta je Telenet Affiliate program? Telenet Affiliate Program je nacin promocije turistickog...
 
 
Collecting and using informat
Read more ... Ovaj sajt zahteva da korisnik deli licne informacije i/ili finansijske informacije u cilju...
 
Improve the visibility of the
Read more ... Distribucijom hotela na travel web stranice i GDS sastave, nasa usluga ne prestaje! Svojim...
 
Advertising on booking hotels
Read more ... 1) Strane - Info Telenet Group, koji ima hotelske kataloge, flajere i kupone, za svaka ...
 
 
 
Telenet Marketing
 
 

Related Downloads

 
 

Foreign exchange

 
 
Telenet Marketing
 
 
Rococo Fashion Agency
 
 
             
     
 
 
 

 Telenet Group

By destination
 Austria (17)
 Belgium (1)
 Bosnia (20)
 Bulgaria (466)
 Croatia (31)
 Cuba (11)
 Czech Republic (3)
 Egypt (47)
 France (21)
 Germany (60)
 Greece (742)
 Italy (3)
 Macedonia FYR (8)
 Maldives (13)
 Malta (15)
 Montenegro (150)
 Portugal (1)
 Serbia (758)
 Seychelles (8)
 Slovenia (75)
 Spain (18)
 Switzerland (1)
 Thailand (1)
 Tunisia (94)
 Turkey (227)
 United States (5)
       
Info Telenet Group ™
 Agency for Job (2)
 Agency hostesses (10)
 Agency Travel & Fun (26)
 Booking Centre (29)
 Call Center (45)
 Educational Test Cente (28)
 Marketing Center (17)
 Media Center (1)
 Programming & Design (20)
 Rental car (7)
 Rococo Fashion Agency (58)
 Telenet FAQ (31)
 Telenet House Master (24)
 Telenet production (28)
 Telenet Sector of Sell (3)
 TelNet Engineering (15)
 Translation Agency (37)
     
 
Serbian  Croatia  Montenegro  Bosnia and Herzegovina  Macedonia  Slovenia  Greek 
 
Facebook | Twitter | Youtube | Google  |  Linkedin |  |  Flirk  | Drukat lappusi 
Copyright © Info Telenet Group | United State of America | 2003-2018 | Terms of use