Organizatorisk? strukt?ra
Telenet Hotel Search and Reservation

 Info Telenet Group ™
Organizatorisk? strukt
Info Telenet Group ™
Meklešana
Working Time:
Mon-Fri: 00-24
Sat-Sun: 09-21
 
Organizational Structur
Telenet | mai?a uz??mumu
Dar?jumu tikšan?s ar darbiniekiem
Uzraugs
Organizatorisk? strukt?ra
Telem?rketings saraksti
Ko tas noz?m? b?t sap?ot?js?
Zvanu centrs att?st?bas strat??ija
Kontaktu centra
Ien?košo Call Center
Call Center Software
Akt?v? dienesta viesn?c?m un TA
At-Home p?rst?vis Call Centers
Izejošo Telem?rketings
Ien?košo Telem?rketings
Lead Generation
Tieš?s atbildes (IVR)
Iepaz?šan?s
Automatiz?t? Balss apraides pakalpojumiem
Zvanu centra atbalsta pakalpojumi
Tiešajiem pakalpojumiem zi?ot
Organizational Structur
A?ent?ru darbu (2)
A?ent?ra saimnieces (10)
A?ent?ra "Travel & Fun" (26)
Rezerv?cijas centrs (29)
Zvanu centrs (45)
Izgl?t?bas Test Centre (28)
Tirdzniec?bas centrs (17)
Preses centra (1)
Programm?šana un dizains (20)
Nomas auto (7)
Rokoko Fashion a?ent?ra (58)
Telenet FAQ (31)
Telenet House Master (24)
Telenet ražošanas (28)
Telenet nozare p?rdošanas (3)
Telnet Engineering (15)
Tulkošanas a?ent?ra (37)
Regional Centers
Austrija (17)
Be??ija (1)
Bosnija (20)
Bulg?rija (466)
Horv?tija (31)
Kuba (11)
?ehija (3)
??ipte (47)
Francija (21)
V?cija (60)
Grie?ija (742)
It?lija (3)
BDR Ma?edonija (8)
Mald?vija (13)
Malta (15)
Melnkalne (150)
Portug?le (1)
Serbija (758)
Seišelu salas (8)
Slov?nija (75)
Sp?nija (18)
Šveice (1)
Taizeme (1)
Tunisija (94)
Turcija (227)
Amerikas Savienot?s Valstis (5)
INFO CONTENTS

Noteikumi par reklamu

Declaration of advertising

Reklamas laukumu cenas

Contact Center
5 Ways to be informed!
Google Search
Google Search
Google Images
Google Images 
Youtube
Youtube 
Facebook
Facebook 
Newsletter
Subscribe your email
and find out about new
offers.

Sign   Logout
   
 Category  Call Center  Organizational Structure   Organizatorisk? strukt?ra
 Organizatorisk? strukt?ra   
Info Telenet Group organizovan je u cetri profitna centra i to: Sektor za mreze, Sektor za IT, Sektor za prodaju i nabavku proizvoda i Kontakt centar.

Vizija nase kompanije je u pripremi i vodjenju kampanja, kao i outsourcingu usluga za brand menadzment, marketing i video advertizing. Novo formirani "Lider Marketing centar" u saradnji sa Telenet Kontakt centrom, moze zadovoljiti sve Vase potrebe za uspesnije biznis predstavljanje.


... more


 

Sektor za IT - ponuda internet servisa, web programiranje, re-inzenjering poslovnog procesa, razvoj softvera, tehnička podrska i servis.

Sektor za prodaju i nabavku proizvoda - potpisani ugovori sa vodecim firmama u svetu (Cisco, Nortel, Avaya, Simenes, Microsoft, Motorola, Oracle). Sektor za nabavku i prodaju ima osnovni zadatak da proizvode svetskih firmi zastupa, prodaje i integrise u poslovne sisteme na trzistu Srbije i Crne Gore.

Kontakt centar - Sluzba prodaje ima dve funkcije (1) Front office (sastavljen od Account menadzera zaduzenim za sklapanje ugovora, kao i stvaranje odnosa sa poslovnim partnerima jedan-na-jedan) i (2) Back office (funkcija telemarketinga, kao i upravljanje dolaznim i odlaznim pozivima, kako za potrebe Teleneta, tako i za potrebe biznis klijenata).
Marketing centar - obavlja sledece funkcije: (1) Graficki Dizajn (Dizajn zastitnog znaka i logotipa, Izrada Knjige Grafickih Standarda, Dizajn vizuelnog identiteta firme ili proizvoda, Dizajn brosura, Dizajn plakata, Dizajn bilborda, Dizajn oglasa, Dizajn knjiga i casopisa), (2) Web Dizajn (Dizajn internet prezentacija (Dreamweaver i Flash), Postavljanje internet prezentacija na server, Odrzavanje web stranica, Dizajn web bannera, Dizajn web newslettera), (3) Multimedialni Dizajn (Izrada multimedijalnih prezentacija, Multiplikacija), (4) Media buying (Media buying u Srbiji, Izrada media plana), Video produkcija (Pro.Snimanje videa, Produkcija, Post produkcija, Digitalna montaza, Izrada TV spotova, Poslovni i prezentacioni video materijal, DVD produkcija, Video prezentacije), (5) Foto produkcija (ProSnimanje fotosa, Izrada foto prezentacija, Obrada fotosa, Izrada foto CD-a, Foto arhiva, Prodaja i ustupanje autorskih fotografija), (6) Projektovanje (Projektovanje marketinskih kampanja, Projektovanje razvoja i planiranje marketinga, Projektovanje vizuelnih komunikacija, Projektovanje sajamskih i promotivnih nastupa, Kompletna realizacija marketinskih kampanja, (7) Produkcija (Stampanog materijala, Video materijala, Produkcija reklamnog materijala, Ostali vidovi produkcije), (8) Ostale usluge (Ispitivanje trzista, Analiza trzista, Konsultantske usluge iz oblasti advertisinga i marketinga, Strategija i brendiranje, Direct marketing, Event marketing, Komunikacije). Osnovni cilj Sluzbe za Edukacije bice dobijanje sertifikata za obuku i izdavanje licenciranih sertifikata iz oblasti racunovodstva, finansija, turizma, stranih jezika (TOEFL), softiciranih kurseva iz informatike (corel, PhotoShop, Dreamweaver, AutocAD, Internet), kurseva namenjenih malim i srednjim preduzecima, kurseva o izradi biznis plana, izradi studija slucaja itd.

Sluzba za ekonomske, pravne i racunovodstvene poslove - predstavlja formalnu osnovu u strukturi organizacije iz razloga jer tu funkciju za potrebe Teleneta vode ugovoreni pojedinci i organizacije.

 

  New Search     Back     Download PDF     E-Mail Friend
 
 
Telenet Marketing
 
 
     

Special offers

Outbound Telemarketing
Read more ... Outbound Telemarketing gets its name from the fact that an agent is placing a call out to ...
 
Product Catalog
Read more ... Call Centri koji specijalizuju Katalog sortiranje treba da imaju u vecini slucajeva...
 
Insurance
Read more ... Troskovi snimanja, fleksibilnost, konzistencija, pouzdanost i prilagodjenost procesa je on...
 
 
Lead Generation
Read more ... While much of the Call Center and telemarketing industry has struggled, one area that has ...
 
Voice Mail
Read more ... What is Voice Mail? A computerized, highly sophisticated answering service that a...
 
Supervisor
Read more ... Vas Call Center supervizori su kljucni za vas uspeh Koje vrste tehnika ...
 
 
 
Telenet Marketing
 
 

Related Downloads

 
 

Foreign exchange

 
 
Telenet Marketing
 
 
Rococo Fashion Agency
 
 
             
     
 
 
 

 Telenet Group

By destination
 Austria (17)
 Belgium (1)
 Bosnia (20)
 Bulgaria (466)
 Croatia (31)
 Cuba (11)
 Czech Republic (3)
 Egypt (47)
 France (21)
 Germany (60)
 Greece (742)
 Italy (3)
 Macedonia FYR (8)
 Maldives (13)
 Malta (15)
 Montenegro (150)
 Portugal (1)
 Serbia (758)
 Seychelles (8)
 Slovenia (75)
 Spain (18)
 Switzerland (1)
 Thailand (1)
 Tunisia (94)
 Turkey (227)
 United States (5)
       
Info Telenet Group ™
 Agency for Job (2)
 Agency hostesses (10)
 Agency Travel & Fun (26)
 Booking Centre (29)
 Call Center (45)
 Educational Test Cente (28)
 Marketing Center (17)
 Media Center (1)
 Programming & Design (20)
 Rental car (7)
 Rococo Fashion Agency (58)
 Telenet FAQ (31)
 Telenet House Master (24)
 Telenet production (28)
 Telenet Sector of Sell (3)
 TelNet Engineering (15)
 Translation Agency (37)
     
 
Serbian  Croatia  Montenegro  Bosnia and Herzegovina  Macedonia  Slovenia  Greek 
 
Facebook | Twitter | Youtube | Google  |  Linkedin |  |  Flirk  | Drukat lappusi 
Copyright © Info Telenet Group | United State of America | 2003-2018 | Terms of use