Viesn?ca veicin?šana
Telenet Hotel Search and Reservation

 Info Telenet Group ™
Viesn?ca veicin?šana
Info Telenet Group ™
Meklešana
Working Time:
Mon-Fri: 00-24
Sat-Sun: 09-21
 
Marketing Center Servic
K? veiksm?gi vad?t komandu?
M?su m?r?i
Nedaudz vair?k par mums!
Tirdzniec?bas centrs
M?rketinga pl?ns
Tiešais m?rketings
B2C Telem?rketings
Past?v?ga rekl?mas baneri
Z?molu vad?ba
Rekl?ma laikrakstos
B2B Telem?rketings
Eurobasket 2005 | Kampa?as
Programmu veicin?šanas a?ent?r?m
Akt?v? dienesta bank?m
Viesn?ca veicin?šana
Vietu banner
Iek?aušanai katalog? pied?v?jumi
Organizational Structur
A?ent?ru darbu (2)
A?ent?ra saimnieces (10)
A?ent?ra "Travel & Fun" (26)
Rezerv?cijas centrs (29)
Zvanu centrs (45)
Izgl?t?bas Test Centre (28)
Tirdzniec?bas centrs (17)
Preses centra (1)
Programm?šana un dizains (20)
Nomas auto (7)
Rokoko Fashion a?ent?ra (58)
Telenet FAQ (31)
Telenet House Master (24)
Telenet ražošanas (28)
Telenet nozare p?rdošanas (3)
Telnet Engineering (15)
Tulkošanas a?ent?ra (37)
Regional Centers
Austrija (17)
Be??ija (1)
Bosnija (20)
Bulg?rija (466)
Horv?tija (31)
Kuba (11)
?ehija (3)
??ipte (47)
Francija (21)
V?cija (60)
Grie?ija (742)
It?lija (3)
BDR Ma?edonija (8)
Mald?vija (13)
Malta (15)
Melnkalne (150)
Portug?le (1)
Serbija (758)
Seišelu salas (8)
Slov?nija (75)
Sp?nija (18)
Šveice (1)
Taizeme (1)
Tunisija (94)
Turcija (227)
Amerikas Savienot?s Valstis (5)
INFO CONTENTS

Noteikumi par reklamu

Declaration of advertising

Reklamas laukumu cenas

Contact Center
5 Ways to be informed!
Google Search
Google Search
Google Images
Google Images 
Youtube
Youtube 
Facebook
Facebook 
Newsletter
Subscribe your email
and find out about new
offers.

Sign   Logout
   
 Category  Marketing Center  Marketing Center Services  Viesn?ca veicin?šana
 Viesn?ca veicin?šana   
Hoteli mogu koristiti (ali uglavnom ne koriste) Internet kao medij za konstantnu prodaju smestajnih kapaciteta. Pored popunjavanja Vasih kapaciteta od strane turistickih agencija, Internet mozete koristiti kao kanal direktne prodaje za povecanje segmenata individualnih rezervacija i time maksimizirati popupnjenost kapaciteta tokom cele godine.


... more


 

Neke od usluga promocije koje bi Vam mogli preporuciti:
(1) Uvrstenje u katalog hotela pod mestom u kojem se nalazi Vas hotel - stalna prisutnost s linkom i Vasim kontakt podatcima;
(2) Reklamni banneri u rotaciji - velike, pregledne dimenzije promotivnih sadrzaja koje zaokupljuju paznju - pogodno za promotivne akcije;
(3) Konstantni banneri - budite prisutni s Vasom reklamom tokom cele godine na svim stranicama portala, moguca kombinacija s promotivnim akcijama;
(4) Sponzori vesti / Sponzorirani clanak - budite na udarnom mestu gde se objavljuju i druge novosti, a Vasa novost ostaje u arhivi portala;
(5) Sponzorisani link - Ne toliko upecatljiv kao reklamni banner, ali prirodnije se uklapa kao preporuka u obliku linka;
(6) Placene kljucne reci - Organizujemo i upravljamo vasim kampanjama preko Google Adwords sadrzaja. Certifikovani smo Google AdWords Professional.

Naravno, ovo su opste usluge koje nudimo. Svakako verujemo da pristup svakom klijentu treba biti prilagodjen jer svako ima drugacije ciljeve. Na raspolaganju smo Vam za dodatna pitanja, ideje i sl.

 

  New Search     Back     Download PDF     E-Mail Friend
 
 
Telenet Marketing
 
 
     

Special offers

Active service for banks
Read more ... Ponuda Telenet aktivni servisi za finansijske institucije i banke cine IP serveri, umrezav...
 
Brand Management
Read more ... Vizija nase kompanije je u pripremi i vodjenju kampanja, kao i outsourcingu usluga za bra...
 
Marketing Center
Read more ... Telenet Marketing centar direktno je povezan sa aktivnostima Call Centar. Ukoliko bi ste n...
 
 
Permanent advertising banners
Read more ... Na desnoj strani portala na raspolaganju je 6 mogucih stalnih bannera, prilikom cega se pr...
 
B2C Telemarketing
Read more ... Develop and expand your reach into consumer markets with high quality inbound and outbound...
 
A little more about us!
Read more ... Mi smo definisali i segmentirali prodajne i produkcione mogucnosti. Organizovani smo kako ...
 
 
 
Telenet Marketing
 
 

Related Downloads

 
 

Foreign exchange

 
 
Telenet Marketing
 
 
Rococo Fashion Agency
 
 
             
     
 
 
 

 Telenet Group

By destination
 Austria (17)
 Belgium (1)
 Bosnia (20)
 Bulgaria (466)
 Croatia (31)
 Cuba (11)
 Czech Republic (3)
 Egypt (47)
 France (21)
 Germany (60)
 Greece (742)
 Italy (3)
 Macedonia FYR (8)
 Maldives (13)
 Malta (15)
 Montenegro (150)
 Portugal (1)
 Serbia (758)
 Seychelles (8)
 Slovenia (75)
 Spain (18)
 Switzerland (1)
 Thailand (1)
 Tunisia (94)
 Turkey (227)
 United States (5)
       
Info Telenet Group ™
 Agency for Job (2)
 Agency hostesses (10)
 Agency Travel & Fun (26)
 Booking Centre (29)
 Call Center (45)
 Educational Test Cente (28)
 Marketing Center (17)
 Media Center (1)
 Programming & Design (20)
 Rental car (7)
 Rococo Fashion Agency (58)
 Telenet FAQ (31)
 Telenet House Master (24)
 Telenet production (28)
 Telenet Sector of Sell (3)
 TelNet Engineering (15)
 Translation Agency (37)
     
 
Serbian  Croatia  Montenegro  Bosnia and Herzegovina  Macedonia  Slovenia  Greek 
 
Facebook | Twitter | Youtube | Google  |  Linkedin |  |  Flirk  | Drukat lappusi 
Copyright © Info Telenet Group | United State of America | 2003-2018 | Terms of use