Maks?jumu rezerv?šana
Telenet Hotel Search and Reservation

 Info Telenet Group ™
Maks?jumu rezerv?šana
Info Telenet Group ™
Meklešana
Working Time:
Mon-Fri: 00-24
Sat-Sun: 09-21
 
Terms and conditions
Internet Marketing
DRS ce?ojumu a?ent?ras
B2B e-komercijas biznesa
Tiešsaistes rezerv?cijas sist?mu
Centr?l? rezerv?cijas sist?mas (CRS)
Programma, lai veicin?tu e-broš?ru
Viesn?ca veicin?šanas programma
Deklar?cija Rekl?ma
K?p?c k??t par port?lu?
Rezerv?šanas politika
Mekl?t viesn?cas
Apsaimniekot?js ce?ojuma l?gum?,
Maks?jumu rezerv?šana
Uzlabotu p?rredzam?bu pas?kumi
E-pasts telem?rketinga pied?v?
Priekšroc?bas klientiem
Uzlabo redzam?bu no viesn?cas
Pabalsti uz viesn?cu
Priekšroc?bas a?ent?ras
Rekl?ma uz rezerv?cijas hotels.biz
Organizational Structur
A?ent?ru darbu (2)
A?ent?ra saimnieces (10)
A?ent?ra "Travel & Fun" (26)
Rezerv?cijas centrs (29)
Zvanu centrs (45)
Izgl?t?bas Test Centre (28)
Tirdzniec?bas centrs (17)
Preses centra (1)
Programm?šana un dizains (20)
Nomas auto (7)
Rokoko Fashion a?ent?ra (58)
Telenet FAQ (31)
Telenet House Master (24)
Telenet ražošanas (28)
Telenet nozare p?rdošanas (3)
Telnet Engineering (15)
Tulkošanas a?ent?ra (37)
Regional Centers
Austrija (17)
Be??ija (1)
Bosnija (20)
Bulg?rija (466)
Horv?tija (31)
Kuba (11)
?ehija (3)
??ipte (47)
Francija (21)
V?cija (60)
Grie?ija (742)
It?lija (3)
BDR Ma?edonija (8)
Mald?vija (13)
Malta (15)
Melnkalne (150)
Portug?le (1)
Serbija (758)
Seišelu salas (8)
Slov?nija (75)
Sp?nija (18)
Šveice (1)
Taizeme (1)
Tunisija (94)
Turcija (227)
Amerikas Savienot?s Valstis (5)
INFO CONTENTS

Noteikumi par reklamu

Declaration of advertising

Reklamas laukumu cenas

Contact Center
5 Ways to be informed!
Google Search
Google Search
Google Images
Google Images 
Youtube
Youtube 
Facebook
Facebook 
Newsletter
Subscribe your email
and find out about new
offers.

Sign   Logout
   
 Category  BOOKING CENTER  Terms and conditions   Maks?jumu rezerv?šana
 Maks?jumu rezerv?šana   
Dinamika placanja: Prilikom potvrde rezervacije putnik se obvezuje uplatiti 30% od ukupnog iznosa izabrane usluge u roku od 24 sata (ne ukljucujuci subote, nedjelje i praznike) kako bi rezervacija postala vazeca. Preostalih 70% duzan je uplatiti najkasnije 21 dan pre dolaska. Ukoliko je Vas dolazak unutar 21 dan potrebno je uplatiti celokupni iznos u roku 24 sata kako biste potvrdili rezervaciju.


... more


 

a) kreditnom karticom
Koristimo Payment Gateway servis za Internet naplatu, koji koristi najsavremenije tehnologije zastite od zloupotreba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmanje 128 bitnom enkripcijom podataka, te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvisim standardima. Razmjena osetljivih podataka izmedju sustava koji obavlja online placanje i autorizacijskih centara karticnih kuca obavlja se koristenjem virtualne privatne mreze (VPN) koja je potpuno zasticena od neautoriziranog pristupa. Osetljivi podaci o vasoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.

b) bankovnom doznakom
Ukoliko zelite platiti Vasu rezervaciju bankovnom doznakom potrebno je da u roku 24 sata od on-line rezervacije ili od dobijanja ponude od strane naseg operatera uplatite naznaceni iznos . Istovremeno putnik je duzan firmi Info Telenet Group odmah po uplati dostaviti potvrdu o izvrsenoj uplati - mailom ili faxom, u suprotnom firma Info Telenet Group nije obvezna izvrsiti rezervaciju usluge. firma Info Telenet Group ne snosi odgovornost za neizvrsene rezervacije usluga zbog kasnjenja putnika u dostavi potvrde duzoj od 24 sata (ne ukljucujuci subote, nedjelje i praznike).

Bankovnom doznakom iz inostranstva ne mozete placati ukoliko je Vas dolazak unutar pet dana, a bankovnom doznakom iz Srbije ne mozete placati ukoliko je Vas dolazak unutar tri radna dana.

 

  New Search     Back     Download PDF     E-Mail Friend
 
 
Telenet Marketing
 
 
     

Special offers

Improve visibility arrangemen
Read more ... Distribucijom aranzmana i hotela na travel web stranice i GDS sadrzaje, nasa usluga ne pre...
 
Internet Marketing
Read more ... Ulaganjem u internet marketing hotel stvara osnovne uslove za povecanje broja posetioca na...
 
Central Reservation System (C
Read more ... Booking-hotels je centralni rezervacioni sistem (CRS) za direktno rezervisanje i naplatu p...
 
 
Email telemarketing offer
Read more ... Predstavljamo vam primer jednog zahteva za vodjenje email telemarketing kampanje koju smo ...
 
Reservation Policy
Read more ... Rezervaciona politika predvidja depozit od 30% po osnovi racuna za usluge koje pruzamo nas...
 
e-Brochures
Read more ... Vlasnik ste hotela, restorana, kuce s apartmanima? Bez kvalitetnih prospekata u danasnje v...
 
 
 
Telenet Marketing
 
 

Related Downloads

 
 

Foreign exchange

 
 
Telenet Marketing
 
 
Rococo Fashion Agency
 
 
             
     
 
 
 

 Telenet Group

By destination
 Austria (17)
 Belgium (1)
 Bosnia (20)
 Bulgaria (466)
 Croatia (31)
 Cuba (11)
 Czech Republic (3)
 Egypt (47)
 France (21)
 Germany (60)
 Greece (742)
 Italy (3)
 Macedonia FYR (8)
 Maldives (13)
 Malta (15)
 Montenegro (150)
 Portugal (1)
 Serbia (758)
 Seychelles (8)
 Slovenia (75)
 Spain (18)
 Switzerland (1)
 Thailand (1)
 Tunisia (94)
 Turkey (227)
 United States (5)
       
Info Telenet Group ™
 Agency for Job (2)
 Agency hostesses (10)
 Agency Travel & Fun (26)
 Booking Centre (29)
 Call Center (45)
 Educational Test Cente (28)
 Marketing Center (17)
 Media Center (1)
 Programming & Design (20)
 Rental car (7)
 Rococo Fashion Agency (58)
 Telenet FAQ (31)
 Telenet House Master (24)
 Telenet production (28)
 Telenet Sector of Sell (3)
 TelNet Engineering (15)
 Translation Agency (37)
     
 
Serbian  Croatia  Montenegro  Bosnia and Herzegovina  Macedonia  Slovenia  Greek 
 
Facebook | Twitter | Youtube | Google  |  Linkedin |  |  Flirk  | Drukat lappusi 
Copyright © Info Telenet Group | United State of America | 2003-2018 | Terms of use